Tilbake


TILLEGGSREGLER NASJONALT BAKKELØP
BILSPORT SUPERWEEKEND - 2004
NAF Motorsport Ålesund 180804
Løpet kjøres i samsvar med NSR, ISR, og disse tilleggsregler.

Arrangør

NAF Motorsport Ålesund Postboks 7916 Spjelkavik 6022 Ålesund
www.nafmotorsport.no

Arrangørlisens

04.

Tid og sted

Lørdag 9. september 2004, Bingsa industriområde – Olsvik - Ålesund

Bakkens Lengde:

1100m. Bredde: 6-10 m 100% asfalt.

Beliggenhet

Olsvik. E 136 mot Ålesund – Ta av ved Plantasjen –  I rundkjøring til høyre

Telefon arrangør

4 791 768 002

Telefon løpsdagen

4 791 768 002

Løpskomité

Dag Halkjelsvik, Tim Follestad, Leif Pedersen, Torbjørn Aspehaug, Pål Fivelstad og Runar Antonsen

Klasseinndeling

Klasse 1: Supernasjonal inntil 1600 ccm
Klasse 2: Supernasjonal inntil 2000 ccm
Klasse 3: Supernasjonal over 2000 ccm
Klasse 4: Rallycross Nasjonal
Klasse 5: Bilcross åpen klasse
Klasse 6: Bilcross junior
Klasse 7: ”Free for all” ( Biler som ikke klasser inn i ovennevnte klasser, men tilfredstiller kravene i § 307)

Anmeldelse

Sendes skriftlig på formular fastsatt av NBF.
Adresse: NAF Motorsport Ålesund, Postboks 7916 Spjelkavik, 6022 Ålesund.
Mail adr: daggen@nafmotorsport.no
Anmeldelsesfristen er satt til fredag 3. september kl. 24.00
Etter anmeldingsgebyr kr. 250,-
NB! Påmeldingen må være oss i hende innen fristen!

Startkontingent

Bilcross åpen klasse: kr. 400,- Bilcross junior: kr. 200,- Resterende klasser,  kr 500,- Betales ved innsjekk. 
Ved avbud henviser til NSR § 34 – 44 og § 61 Avbudstelefon: +47 917 68002

Startnummer

Utleveres ved innsjekk, Bilcross besørger startnummer selv.

Forsikringer

Ihht NBF’ s pålegg; inngår i startkontingenten.

Løps gjennomføring

Det kjøres etter NM Reglement for 2003, innledende, prefinale og finale.
Alle i Rallycross kjører finale, de ti beste i fra Bilcross.
Elektronisk tidtaking med 1/100 sek. Nøyaktighet, streiker det elektroniske vil tidene bli tatt med stoppeklokker, i den/de klassene som er involvert.

Lisenser

Ihht, NSR. NB! Kombilisens for Rallybiler.

Førers utrustning

Viser til NSR §304. Deltagere i Rallybiler må og bruke hansker og ballaklava. Førers utrustning framvises teknisk kontrollant uten oppfordring.

Dekk

De respektiveklassers reglement

Premiering

De fem beste i hver klasse

Førermøte

Lørdag kl. 10.30. Avholdes i depot ved sekreteriat

Protester

Viser til NSR kap. 10 § 93 – 99. Gebyr kr. 1000,-

Støybegrensing

Viser til NSR § 307 pkt. B

Øvrig

Tid og sted for offentliggjøring av resultater og juryavgjørelser på oppslalgstavle i depot.
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på bilen, viser til NSR § 301 pnkt.3. Frikjøp avarrangørens reklame kr. 1000,-

Løpsleder

Tore Nakken

Løpssekretær

Leif Pedersen

Juryleder

Tore Anker Ruud

Jurymedlemmer

Roger R. Larsen og Audun Midtgård.

Banesjef

Tim Follestad

Teknisk sjef

Eivind Bøe med assistenter Harry Hauknes og Torgeir Krogstad

Starter

Rune Lervåg

Depotsjef

Torbjørn Aspehaug

Måldommer

Pål Fivelstad

Sikkerhet

Tim Follestad

Tidtaking/resultatservice

Helge Kåre Wiig

Sanitet

Spjelkavik Røde Kors

 

Tidsskjema:

Fredag 10/9:

Depot åpner:

kl. 16.00

Innsjekk og teknisk:

kl. 16.00 – 21.00

Teknisk vil foregå i depot til samme tidsrom. Depot er første til høyre etter Gokart banen.

Lørdag 11/9:

Innsjekk og teknisk     

kl. 08.00 - 10.00

Førermøte

kl. 10.30

Start innl. Omg.

Kl. 11.15

Prefinale

kl. 14.30

Finale

kl. 16.30

Arr. Tar forbehold om endring i tidsskjema

Det er mulig å overnatte i depotet. Dere som ønsker strøm må gi beskjed ved innsjekk.

Pris kr. 150,- pr. døgn.

Det vil bli anvist depot plass.

Parc Ferme angis av vakter, opplyses på førermøte.

 

NAF Motorsport Ålesund henstiller alle til å rydde etter seg i depot og ellers der vi ferdes.

Vi ønsker alle deltagere og ledsagere hjertelig velkommen til en fartsfylt og trivelig dag i Breivika

Med vennlig hilsen

Dag Halkjelsvik
Leder
NAF Motorsport Ålesund