Tilbake

 

TILLEGGSREGLER NASJONALT LØP 18. SEPTEMBER 2005

Tilleggsregler nasjonalt løp 18. september 2005

 

Arrangør:
NAF Motorsport Ålesund, Postboks 7916 Spjelkavik, 6022 Ålesund. www.nafmotorsport.no 
Dato: 
18.sep.05
Sted: 
Ålesund Motorstadion, Olsvik
(Spjelkavik, ca. 13 km øst for Ålesund )
Tlf. løpsdagen:
91768002
Type løp: 
Nasjonalt H - løp, Bilcross Jr., Åpen, debutant, Rallycross Nasjonal
Konkurransene arrangeres i samsvar med ISR, NSR, de respektive greners spesialreglementer og disse tilleggsregler.
 Sportskomiteè: 
Dag Halkjelsvik, Pål Fivelstad, Runar Antonsen Tim Follestad og Eivind Bøe. Sportskomiteens adresse: NMÅ, Postboks 7619 Spjelkavik, 6022 Ålesund
Tlf komité: 91768002
Løpsleder: 
Leif Pedersen
Sekretariat/Kasserer:
Tor Henrik Furmyr og Torbjørn Midtgård
Juryleder: 
Ronny Wigdahl
Jurymedlemmer:
Roger Rasch Larsen og Audun Midtgård
Teknisk kontroll: 
Eivind Bøe og Harald Ødegård. Teknisk kontroll utføres i depot.
Depotsjef: 
Torbjørn Aspehaug
Bane ansvarlig:
Tim Follestad
Starter: 
Rune Lervåg
Tyvstartedommer: 
Ole Kravik
Måldommer: 
Ole Kravik 
Medisinsk ansvarlig: 
Brann / flaggsjef: 
Per Oscar Hjelset
Sanitet: 
Spjelkavik Røde Kors
Rundeteller: 
Sperre
Speaker: 
Dag Halkjelsvik
Forsikring: 
i h h t. ISR og NSR
Førerens utrustning: 
i h h t. ISR og NSR.  Framvises uoppfordret til teknisk kontrollant. 
Støybegrensing: 
I følge NSR § 307 punkt. B
Banen:
Banens lengde er ca. 750 meter, hvor av ca. 40% asfalt og ca. 60% grus 
Førermøte: 
På startplata kl. 12.30
Parc Ferme: 
Gjelder alle finalister i henhold til gjeldende reglement.  
Resultater: 
Blir slått opp på oppslagtavle ved sekretariatet. 
Anmeldelse : 
Sendes skriftlig på formular fastsatt av NBF. 
Anmeldelsesfristen er satt til 13. september, anmeldelsen må være NMÅ i hende innen fristen.
Etteranmeldelse gebyr kr. 250,-
Ved avbud : Henviser til NSR § 34-44 og §61
Avbudtelefon +47 91768002 , sekretær. 
Reklame:
Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på bilen,  viser til NSR § 301 pnkt.3. Frikjøp av arrangørens reklame kr 1000,- 
Protester : 
Viser til NSR Kap 10 § 93-99. gebyr Kr 1000,-

 

TILLEGGSREGLER FOR BILCROSS ÅPEN OG BILCROSS JR.  Kjøres Iht.: § 603

Arrangørlisens: 
ARBH ikke i hende pr. 04-09-05
Startkontingent: 
BC Åpen Kr. 400,-,  BC Junior Kr. 200,-
Løps avvikling: 
Startmetode = startlys (ved strømbrudd benyttes flagg) . 3 innledende omganger + finaler. Det kjøres 5 biler pr. heat. 3 runder i innl. omg. Og 5 runder i finaler. 6 biler på linje i finalene. Bilcross junior kjører først i innledende så åpen klasse før Rcn. 
Poengskala: 
10-7-5-3-2-1 for 1. til 6. plass i heatet. Ingen poeng ved brudt heat.
Finaler: 
A, B og C - finaler. Ved mer en 60 påmeldte kjøres også D - finale.
Minimum en finale i Bilcross Junior. 
Premiering: 
Alle finalister
Annet: 
Arrangøren forbeholder seg retten til å stryke / slå sammen klasser ved for få påmeldte. Start nr. påføres bilens bakre sideruter. Fører må selv stå for dette før teknisk kontroll.

 

TILLEGGSREGLER FOR RALLYCROSS NASJONAL Kjøres Iht.: § 603

Arrangørlisens: 
ARBH ikke i hende pr. 04-09-05
Startkontingent: 
Kr. 500,-  inkl. forsikring
Løps avvikling: 
Startmetode = startlys. 3 innledende omganger + finaler. Det kjøres 5 biler pr. heat. 5 runder i innl. omg. Og 7 runder i finaler. Oppsett i finale: 6 biler på linje. Finaler i alle klasser etter innledende er ferdig.
Poengskala: 
Som BC
Finaler: 
Som BC
Premiering: 
1/3 av de som er påmeldt innen fristen. 
Annet: 
Arrangøren forbeholder seg retten til å stryke / slå sammen klasser ved for få påmeldte. Start nr. utleveres ved innsjekk.
Det blir ikke anledning til å parkere annet en løpsbil i Depot!
TIDSSKJEMA: 
Innsjekk / teknisk: 
kl. 10.00 – 12.00
Førermøte alle grener: 
kl. 12.30
Start: 
kl. 13.00
Overnatting :
Norlandia Baronen Hotell i Spjelkavik. NMÅ har avtale med hotellet, Det er avtalt pris på kr. 700,- for dobbeltrom og kr. 500,- for enkeltrom inkl. frokost. Tlf: 70147000, faks: 70147006
NAF Motorsport Ålesund ønsker alle velkommen til en trivelig dag på Ålesund Motorstadion.
Vi oppfordrer alle til å rydde etter seg i depot etter løpet er ferdig.
Startliste og resultater finner du på våre nettsider: www.nafmotorsport.no