Tilbake...

Tilleggsregler nasjonalt løp 24. september 2006

Arrangør:

NAF Motorsport Ålesund, Postboks 7916 Spjelkavik, 6022 Ålesund. www.nafmotorsport.no

Dato:

24.sep.06

Sted:

Ålesund Motorstadion, Olsvik (Spjelkavik, ca. 13 km øst for Ålesund )

Tlf. løpsdagen:

91768002

Type løp:

Nasjonalt H - løp, Bilcross Jr., Åpen, debutant, Rallycross Nasjonal

Konkurransene arrangeres i samsvar med ISR, NSR, de respektive greners spesialreglementer og disse tilleggsregler.

 

Sportskomiteè:

Dag Halkjelsvik, Pål Fivelstad, Runar Antonsen Tim Follestad og Eivind Bøe. Sportskomiteens adresse: NMÅ, Postboks 7619 Spjelkavik, 6022 Ålesund

 

Tlf komité: 91768002

Løpsleder:

Leif Pedersen

Sekretariat/Kasserer:

Tor Henrik Furmyr og Torbjørn Midtgård

Juryleder:

Per Nicolaisen

Jurymedlemmer:

Roger Rasch Larsen og Audun Midtgård

Teknisk kontroll:

Eivind Bøe og Harald Ødegård. Teknisk kontroll utføres i depot.

Depotsjef:

Torbjørn Aspehaug

Bane ansvarlig:

Tim Follestad

Starter:

Rune Lervåg

Tyvstartedommer:

Ole Kravik

Måldommer:

Ole Kravik

Medisinsk ansvarlig:

Spjelkavik Røde Kors

Brann / flaggsjef:

Tim Follestad

Sanitet:

Spjelkavik Røde Kors

Rundeteller:

Sperre

Speaker:

Dag Halkjelsvik

Forsikring:

i h h t. ISR og NSR

Førerens utrustning:

i h h t. ISR og NSR.  Framvises uoppfordret til teknisk kontrollant.

Støybegrensing:

I følge NSR § 307 punkt. B

Banen:

Banens lengde er ca. 750 meter, hvor av ca. 40% asfalt og ca. 60% grus

Førermøte:

På startplata kl. 12.30

Parc Ferme:

Gjelder alle finalister i henhold til gjeldende reglement. 

Resultater:

Blir slått opp på oppslagtavle ved sekretariatet.

Anmeldelse :

Sendes skriftlig på formular fastsatt av NBF.

Anmeldelsesfristen er satt til 16. september, anmeldelsen må være NMÅ i hende innen fristen. Etteranmeldelse gebyr kr. 100,-

Ved avbud : Henviser til NSR § 34-44 og §61

Avbudtelefon +47 91768002 , sekretær.

Reklame:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på bilen,  viser til NSR § 301 pnkt.3. Frikjøp av arrangørens reklame kr 1000,-

Protester :

Viser til NSR Kap 10 § 93-99. gebyr Kr 1000,-

 

TILLEGGSREGLER FOR BILCROSS ÅPEN OG BILCROSS JR.  Kjøres Iht.: § 603

Arrangørlisens:

ARBH 06.08645

Startkontingent:

BC Åpen Kr. 400,-,  BC Junior Kr. 200,-

Løps avvikling:

Startmetode = startlys (ved strømbrudd benyttes flagg) . 3 innledende omganger + finaler. Det kjøres 5 biler pr. heat. 3 runder i innl. omg. Og 5 runder i finaler. 6 biler på linje i finalene. Bilcross junior kjører først i innledende så åpen klasse før Rcn.

Poengskala:

10-7-5-3-2-1 for 1. til 6. plass i heatet. Ingen poeng ved brudt heat.

Finaler:

A, B og C - finaler. Ved mer en 60 påmeldte kjøres også D - finale.

 

Minimum en finale i Bilcross Junior.

Premiering:

Alle finalister

Annet:

Arrangøren forbeholder seg retten til å stryke / slå sammen klasser ved for få påmeldte. Start nr. påføres bilens bakre sideruter. Fører må selv stå for dette før teknisk kontroll.

 

TILLEGGSREGLER FOR RALLYCROSS NASJONAL Kjøres Iht.: § 603

Arrangørlisens:

ARBH 06.08645

Startkontingent:

Kr. 500,-  inkl. forsikring

Løps avvikling:

Startmetode = startlys. 3 innledende omganger + finaler. Det kjøres 5 biler pr. heat. 5 runder i innl. omg. Og 7 runder i finaler. Oppsett i finale: 6 biler på linje. Finaler i alle klasser etter innledende er ferdig.

Poengskala:

Som BC

Finaler:

Som BC

Premiering:

1/3 av de som er påmeldt innen fristen.

Annet:

Arrangøren forbeholder seg retten til å stryke / slå sammen klasser ved for få påmeldte. Start nr. utleveres ved innsjekk.

 

Det blir ikke anledning til å parkere annet en løpsbil i Depot!

 

TIDSSKJEMA:

 

Innsjekk / teknisk:

kl. 10.00 - 12.00

Førermøte alle grener:

kl. 12.30

Start:

kl. 13.00

Overnatting :

Norlandia Baronen Hotell i Spjelkavik. NMÅ har avtale med hotellet, Det er avtalt pris på kr. 700,- for dobbeltrom og kr. 500,- for enkeltrom inkl. frokost. Tlf: 70147000, faks: 70147006

 

NAF Motorsport Ålesund ønsker alle velkommen til en trivelig dag på Ålesund Motorstadion.

Vi oppfordrer alle til å rydde etter seg i depot etter løpet er ferdig.

Startliste og resultater finner du på våre nettsider: www.nafmotorsport.no