1

 

TILLEGGSREGLER

 Autoslalåm Torsdag 25. juni 2009

NAF Motorsport Ålesund 160807
Arrangementet avvikles i henhold til NSR, reglement for Autoslalåm og disse tilleggsregler.

Arrangør

NAF Motorsport Ålesund
Postboks 7916 Spjelkavik
6022 Ålesund

Arrangørlisens

ARBS

Tid og sted

Start kl. 18.00

Bane Lengde:

1000 m. Bredde: 8 – 10 meter

Beliggenhet

Ålesund Motorstadion, 14 km øst for Ålesund sentrum

Telefon arrangør

91768002

Telefon løpsdagen

91768002

Løpskomité

Styret i NMÅ

Klasser

1 og 2
Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved få deltagere!

Påmelding

På NBF’s standardblankett eller ved oppmøte, løpsdagen.

Startnummer

Blir utlevert ved innsjekk.

Trening

Ingen mulighet for trening.

Lisenser

Alle NBF’s senior førerlisenser er gyldige. Engangslisens kan løses løpsdagen.

Startmetode

Flyingstart benyttes.
Startvimpel vil bli benyttet.

Tidtaking

Tidtaking er med fotoceller, og er med 1/100 sekunds nøyaktighet og elektronisk.
Ved brudd på dette vil manuell tidtaking benyttes.

Løpsopplegg

Det kjøres tre omganger i alle klasser. Resultatet av de to beste tidene danner grunnlag for resultatlisten. Det tillegges to sekunder ved hver berøring av kjegler.

Banekapasitet

Det settes tak ved 50 startende.

Depot

Ved Ålesund Motorsadion

Offisiell oppslagtavle

På vegg i depoet.

Øvrig

Det blir ikke anledning til å parkere andre kjøretøy en løpsbil  i depot.
Det er kun banefunksjonærer som har lov å oppholde seg på indre bane under omgangene.

Premiering

De tre beste i hver klasse.

Løpsleder

Dag Halkjelsvik

Ass. Løpsleder

 

Løpssekretær

Jahn Robert Græsdal

Juryleder

Audun Midtgård

Jurymedlemmer

Pål Fivelstad og Tim Follestad

Baneobs.

Tonje Skjong og Kåre Lundanes

Teknisk sjef

Tim Follestad med assistent Torbjørn Aspehaug

Starter

 

startavgift

Kr. 300,- inkl. engangslisens. ( betales ved innsjekk)

Måldommer

Geir Næss

 

 

Tidtaking/resultatservice

Jahn Robert Græsdal

 

 

 
 

Tidsskjema:

Start kl. 1800

 

Torsdag 25, juni 2009:

Innsjekk og teknisk: kl. 17.00 – 17.45

 

NAF Motorsport Ålesund henstiller alle til å rydde etter seg i depot og ellers der vi ferdes.

 

Vi ønsker alle deltagere og ledsagere hjertelig velkommen til en fartsfylt og trivelig dag i Breivika

 

 

Med vennlig hilsen

 

Dag Halkjelsvik

Leder

NAF Motorsport Ålesund

                   
3 -alltid på banen