1

 

Tilleggsregler nasjonalt løp søndag 28. juni 2009

 

Arrangør: 

NAF Motorsport Ålesund,
            Postboks 7916 Spjelkavik,
            6022 Ålesund.           www.nafmotorsport.no

Dato:   

    

28. juni 2009

Sted:   

Ålesund Motorstadion, Olsvik

Tlf. løpsdagen: 

91768002         

Type løp:  

Nasjonalt H - løp, Bilcross Jr., Åpen, debutant, Rallycross Nasjonal
Konkurransene arrangeres i samsvar med ISR, NSR, de respektive greners spesialreglementer og disse tilleggsregler.

Sportskomiteè:  

Dag Halkjelsvik, Geir Næss, Kent Robert Bøe, Jahn Robert Græsdal, Kåre Lundanes, Tore Aase, Tim Follestad og Eivind Bøe.

Adresse:

Samme som til arrangør.Tlf komité: 91768002

Løpsleder:  

Tore Nakken

Sekretariat:    

Jahn Robert Græsdal

Juryleder:

Finn Eng   

Jurymedlemmer:   

 

Teknisk kontroll:  

Harald Ødegård med assistent. Teknisk kontroll utføres i depot.

Depotsjef:

Tore Aase

Bane ansvarlig:  

Tim Follestad

Starter:     

 

Eivind Bøe

Tyvstartedommer:

Kent R Bøe

Måldommer:

Kent R Bøe

Medisinsk ansvarlig:

Spjelkavik Røde Kors

Brann / flaggsjef:

Per O Hjelseth

Sanitet:    

Spjelkavik Røde Kors

Rundeteller:

Tonje Skjong

Speaker:  

Rune Rødseth

Forsikring:   

i h h t. ISR og NSR

Førerens utrustning:  

i h h t. ISR og NSR.  Framvises uoppfordret til teknisk kontrollant.

Støybegrensing:  

I følge NSR § 307 punkt. B

Banen:   

Banens lengde er ca. 750 meter, hvor av ca. 40% asfalt og ca. 60% grus

Førermøte:  

På startplata kl. 12.30

Parc Ferme:   

Gjelder alle finalister i henhold til gjeldende reglement.

Resultater:    

Blir slått opp på oppslagtavle ved sekretariatet.

Anmeldelse :  

Sendes skriftlig på formular fastsatt av NBF. Eller på e – post daggen@nafmotorsport.no

Anmeldelsesfristen er satt til 21. juni, anmeldelsen må være NMÅ i hende innen fristen.

Etteranmeldelse gebyr kr. 100,-

Ved avbud : Henviser til NSR § 34-44 og §61

Reklame:

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på bilen, viser til NSR § 301 pnkt.3. Frikjøp av arrangørens reklame kr 1000,-

Protester:   

Viser til NSR Kap 10 § 93-99. gebyr Kr 1000,-

  
 TILLEGGSREGLER FOR BILCROSS ÅPEN OG BILCROSS JR.  Kjøres Iht.: § 603

Arrangørlisens:  

ARBH 09.

Startkontingent:

BC Åpen Kr. 600,-,  BC Junior Kr. Gratis 

Løps avvikling:

Startmetode = startlys (ved strømbrudd benyttes flagg). 3 innledende omganger + finaler. Det kjøres 5 biler pr. heat. 3 runder i innl. omg. Og 5 runder i finaler. 6 biler på linje i finalene. Bilcross junior kjører først i innledende så åpen klasse før Rcn.

Poengskala:  

10-7-5-3-2-1 for 1. til 6. plass i heatet. Ingen poeng ved brudt heat.

Finaler:       

A, B og C - finaler. Ved mer en 60 påmeldte kjøres også D – finale … Minimum en finale i Bilcross Junior.

Premiering:

Alle finalister

Annet:  

Arrangøren forbeholder seg retten til å stryke / slå sammen klasser ved for få påmeldte. Start nr. påføres bilens bakre sideruter. Utdelt ved innsjekk.

                  

 

TILLEGGSREGLER FOR RALLYCROSS NASJONAL Kjøres Iht.: § 603

Arrangørlisens:

ARBH 09.

Startkontingent:

Kr. 600,-  inkl. forsikring

Løps avvikling:

Startmetode = startlys. 3 innledende omganger + finaler. Det kjøres 5 biler pr. heat. 5 runder i innl. omg. Og 7 runder i finaler. Oppsett i finale: 6 biler på linje. Finaler i alle klasser etter innledende er ferdig.

Poengskala:

Som BC

Finaler:  

Som BC

Premiering:  

1/3 av de som er påmeldt innen fristen.

Annet:  

Arrangøren forbeholder seg retten til å stryke / slå sammen klasser ved for få påmeldte. Start nr. utleveres ved innsjekk.
Det blir ikke anledning til å parkere annet en løps bil i Depot!

 

 

Premiering Bilcross Senior: Min. 10, 000,- i førstepremie, + 300,- av startkontingenten går i potten fra 1 – 10 plass. Alle finalister premieres!

Premiering Bilcross junior: Alle finalister premieres!

Premiering RCN: Samme som i Bilcross ved min. 15. deltagerer. Alle finalister premieres!

GRATIS Bankett for alle deltagerne med ledsagere lørdagskvelden!


TIDSSKJEMA:
Innsjekk / teknisk:                kl. 10.00 – 12.00
Førermøte alle grener:       kl. 12.30
Start:                                      kl. 13.00

Overnatting :           Se www.bilportsuperweekend.no        
                                                          
NAF Motorsport Ålesund ønsker alle velkommen til en trivelig dag på Ålesund Motorstadion.
Vi oppfordrer alle til å rydde etter seg i depot etter løpet er ferdig.

 

- alltid på banen!3

                   
3 -alltid på banen