Tilbake


TILLEGGSREGLER
Autoslalåm 9. september- 2004
NAF Motorsport Ålesund 160804
Arrangementet avvikles i henhold til NSR, reglement for Autoslalåm og disse tillegsregler.

Arrangør

NAF Motorsport Ålesund Postboks 7916 Spjelkavik 6022 Ålesund

Arrangørlisens

Tid og sted

Start kl. 17.00, frammøte førere senest kl. 16.30

Bane Lengde:

200 m. Bredde: 8 – 10 meter

Beliggenhet

Ålesund Motorstadion, 14 km øst for Ålesund sentrum

Telefon arrangør

91768002

Telefon løpsdagen

91768002

Løpskomité

Dag R. Halkjelsvik, Tim Follestad, Torgeir Stene, Leif Pedersen og Torbjørn Aspehaug

Klasser

Modifisert, Standard og Veteran

Påmelding

På NBF’s standardblankett eller ved oppmøte, løpsdagen.

Startnummer

Blir utlevert ved innsjekk.

Trening

Ingen mulighet for trening.

Lisenser

Alle NBF’s senior førerlisenser er gyldige. Engangslisens kan løses løpsdagen.

Startmetode

Flyingstart benyttes.

Startvimpel vil bli benyttet.

Tidtaking

Tidtaking er med fotoceller, og er med 1/100 sekunds nøyaktighet og elektronisk.Ved brudd på dette vil manuell tidtaking benyttes.

Løpsopplegg

Det kjøres tre omganger i alle klasser. Resultatet av de to beste tidene danner grunnlag for resultatlisten. Det tillegges to sekunder ved hver berøring av kjegler.

Banekapasitet

Det settes tak ved 40 startende.

Depot

Ved Ålesund Motorsadion

Offisiell oppslagtavle

På vegg i depoet.

Øvrig

Det blir ikke anledning til å parkere andre kjøretøy en løpsbil  i depot. Det er kun banefunksjonærer som har lov å oppholde seg på indre bane under omgangene.

Premiering

De tre beste i hver klasse.

Løpsleder

Dag Halkjelsvik

Ass. Løpsleder

Løpssekretær

Rune Lie

Juryleder

Leif Pedersen

Jurymedlemmer

Terje Sperre og Tim Follestad

Baneobs.

Eivind Bøe og Rune Lid

Teknisk sjef

Tim Follestad med assistent Torbjørn Aspehaug

Starter

Kenneth Tafjord

startavgift

Kr. 300,- inkl. engangslisens. ( betales ved innsjekk)

Måldommer

Kenneth Tafjord

Tidtaking/resultatservice

Rune Lid

Tidsskjema:

Start kl. 1700 Torsdag 9. september 2004
Innsjekk og teknisk: kl. 15.00 - 16.30

NAF Motorsport Ålesund henstiller alle til å rydde etter seg i depot og ellers der vi ferdes.

Vi ønsker alle deltagere og ledsagere hjertelig velkommen til en fartsfylt og trivelig dag i Breivika

Med vennlig hilsen

Dag Halkjelsvik
Leder
NAF Motorsport Ålesund